zoekresultaten

Ziekten en plagen - op alfabet

‹ Vorige pagina

Hieronder vindt u een alfabetisch overzicht van alle aantasting. U kunt op de Nederlandse naam in de eerste kolom klikken om informatie over de aantasting op te vragen.

U kunt zoeken.

In het vakje boven kolommen kunt u een woord (of deel van een woord) intypen. Druk op enter.  Boven de tweede kolom kunt u selecteren op soort aantaster.

Met de knop 'wis invoer' haalt u alle invoergegevens weg.

Nederlandse naam Aantaster Gewas Wetenschappelijke naam
(bedrieglijk) Maiswortelknobbelaaltje Aaltjes akkerbouw en groentengewassen Meloidogyne chitwoodi en M.fallax
(bedrieglijk) Maiswortelknobbelaaltje (boomkwekerij) Aaltjes Diverse gewassen Acer, Aconitum, Betula, Clematis, Delphinium, Dicentra, Erica, Hemerocallis, Iris, Laburnum, Lonicera, Paeonia en Potentilla Meloidogyne chitwoodi en M.fallax
(bedrieglijk) Maiswortelknobbelaaltje (erwt) Aaltjes akkerbouw en groentengewassen Meloidogyne chitwoodi en M.fallax
Aaltjesziek (iris) Aaltjes Iris Ditylenchus destructor
Aardappelbladrolvirus Virussen Aardappel Potato Leafroll Virus (PLRV)
Aardappelmoeheid Aaltjes Aardappelen Globodera rostochiensis Globodera pallida
Aardappelschurft Schimmels Aardappel Streptomyces spp.
Aardappelspindelknolviroïde Virussen aardappel, tomaat, paprika, avocado div. sierplanten. Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd)
Aardappelvirus X Virussen Paprika, tomaat Potato virus X (PVX)
Aardappelvirus y Virussen Aardappel Potato virus Y (PVY)
Aardappelziekte (aardappel) Waterschimmels (Oömyceten) Aardappel Phytophthora infestans
Aardappelziekte (tomaat) Waterschimmels (Oömyceten) Tomaat (en aardappel) Phytophthora infestans
Aardbeibladaaltje (lelie) Aaltjes Lelie (en diverse andere gewassen) Aphelenchoides fragariae
Aardbeibladaaltje (pioenroos) Aaltjes Diverse gewassen: pioenroos, aardbei, vaste planten Aphelenchoides fragariae
Aardbeibloesemkever Insecten Aardbei, braam, framboos Anthonomus rubi
Aardbeiladaaltje (aardbei) Aaltjes Diverse gewassen: heesters, kruidachtige planten Aphelenchoides ritzemabosii en A. fragariae
Aardbeimijt Mijten Aardbei Phytonemus pallidus spp. fragariae
Aardrupsen Insecten Diverse gewassen: sierteelt, houtige, kruidachtige gewassenen gazons. Familie Noctuidae, o.a. Agrotis
Aardrupsen (gladiool) Insecten Glaidool Familie Noctuidae, o.a. Agrotis
Aardrupsen (iris) Insecten Iris Agrotis-soorten
Aardvlo (sierteelt) Insecten Sierteelt Phyllotreta nemorum
Aardvlo (suikerbiet) Insecten Suikerbiet Chaetocnema concinna en Chaetocnema tibialis
Aarfusarium Schimmels Granen Fusarium spp en Gerlachia nivalis
Afsterving clematis Schimmels Clematis Coniothyrium clematis-rectae en Phoma clematidina
Aftakelingsziekte (pear decline) Bacteriën Peer Fytoplasma's
Alternaria Schimmels Aardappel Alternaria
Alternaria, loofverbruining (peen) Schimmels Peen Alternaria dauci
Ananasmijt (bromelia) Mijten Bromelia's Steneotarsonemus ananas
Appelblad- en perenbladgalmug Insecten Appel, Peer Dasineura mali en Dasineura pyri
Appelbladcicade Insecten Vruchtbomen Edwardsiana crataegi
Appelbladmineermot Insecten Appel Stigmella malella
Appelbloedluis Insecten Diverse gewassen o.a. Cotoneaster, Crataegus, Malus, Pyrus Erisoma lanigerum
Appelbloedluis (appel) Insecten Appel Eriosoma lanigerum
Appelbloesemkever Insecten Appel, Peer, Kwee Anthonomus pomorum
Appelglasvlinder Insecten Appel, Peer, ook wel op Lijsterbes en Meidoorn Synanthedon myopaeformis
Appelgrasluis Insecten Appel, Peer Rhopalosiphum insertum
Appelhoekmijnmot Insecten Appel Stigmella incognitella
Appelvouwmijnmot Insecten Appel Phyllonorycter blancardella
Appelzaagwesp Insecten Appel Hoplocampa testudinea
Arabis-mozaïekvirus (ArMV) Virussen Lelie Arabis Mosaic Virus (ArMV)
Aspergekever Insecten Asperge Crioceris asparagi en C duodecipunctata
Aspergevlieg Insecten Asperge Plioreocepta poeciloptera
Azaleamot Insecten Azalea, Rhododendron Caloptilia azaleella
Aziatische boktor Insecten Esdoornsoorten (Acer spp) en andere loofbomen Anoplophora chinensis
Bacteriekanker Bacteriën Prunus Pseudomonas syringae
Bacterierot Bacteriën Witlof Erwinia carotovora
Bacteriestengelbrand Bacteriën Sierteelt Pseudomonas cichorii
Bacterieverwelkingsziekte tomaat Bacteriën Tomaat Clavibacter michiganensis
Bacterievuur Bacteriën Pyrus, Crataegus, Cotoneaster, Stranvaesia, Chaenomeles, Pyracantha, Sorbus Erwinia amylovora
Bacterieziek (uien) Bacteriën Uien Pseudomonas alliicola, Erwinia carotovora
Bananenmot Insecten diverse gewassen Opogona sacchari
Bast- en bladvlekkenziekte linde Schimmels Linde Cercospora microsora
Bastwoekerziekte (es) Bacteriën Es Pseudmonas syringae subsp savastonii
Begoniamijt Mijten Sierteelt Polyphagotarsonemus latus
Beschadiging bollen (hyacint) Overige aantasters Hyacint n.v.t.
Bessenbladwesp Insecten Kruisbes, rode en witte bes Nematus ribesii
Bessenglasvlinder Insecten Rode bes, Zwarte bes, Kruisbes Synanthedon tipuliformis
Beukenbladluis Insecten Beuk Phyllophagis fagi
Bewaarrot (hyacint) Schimmels Diverse gewassen: Hyacint Penicillium-soorten
Bewaarrot (krokus) Schimmels Diverse gewassen: Krokus Penicillium hirsutum
Bewaarrot (lelie) Schimmels Diverse gewassen: Lelie Penicillium
Bewaarrot (narcis) Schimmels Diverse gewassen: Narcis Penicillium
Bewaarrot (peen) Schimmels Peen Alternaria, Botrytis, Fusarium
Bietenkever Insecten Suikerbiet Atomaria linearis
Bietenmoeheid (geel bietencysteaaltje) Aaltjes Suikerbiet, erwt Heterodera betae
Bietenmoeheid (wit bietencysteaaltje) Aaltjes Suikerbiet Heterodera schachtii
Bietenvergelingsvirus Virussen Suikerbiet BYV Beet Yellowing Virus en BMYV Beet mild Yellowing Virus
Bietenvlieg Insecten Suikerbiet, spinazie Pegomya betae
Black mold Schimmels Roos Chalaropsis thielavioides
Blad- en stengelvlekkenziekte (klimop) Schimmels Klimop (Hedera) Phoma hedericola, Colletotrichum trichellum
Blad- en stengelvlekkenziekte (roos) Schimmels Roos Sphaerulina rehmiana (Septoria rosae)
Bladaaltje Aaltjes Diverse gewassen: heesters, kruidachtige planten Aphelenchoides ritzemabosii en A. fragariae
Bladluis (tulp) Insecten Tulp Dysaphis tulipae (grijze bollenluis), Aulacortum circumflex (gevlekte bladluis), Myzus persicae (groene perzikluis), Aphis fabae (zwarte bonenluis)
Bladluizen Insecten Diverse gewassen. Aphis fabae en Myzus perzicae
Bladluizen (lelie) Insecten Diverse gewassen: Lelie Aphididae
Bladrandkever Insecten Bonen en erwten Sitona lineatus
Bladrollers (anjerbladroller, koolbladroller) Insecten Sierteelt Clepsis spectrana, Cacoecimorpha pronubana
Bladsnuitkevers Insecten Algemeen Polydrusus spp.
Bladverbranding (lelie) Overige aantasters Lelie Bladverbranding
Bladvlekkenziekte (gerst rogge) Schimmels Gerst en rogge. Rynchopsporium secalis
Bladvlekkenziekte (gladiool) Schimmels Gladiool Stemphylium botryosum
Bladvlekkenziekte (granen) Schimmels Tarwe Septoria tritici
Bladvlekkenziekte (Iris) Schimmels Iris Mycosphaerella macrospora
Bladvlekkenziekte (kastanje) Schimmels Paardekastanje (Aesculus) Guignardia aesculi
Bladvlekkenziekte (kers) Schimmels
Bladvlekkenziekte (knolselderij) Schimmels Knolselderij Septoria apiicola
Bladvlekkenziekte (komkommer) Schimmels Komkommer Didymella bryoniae
Bladvlekkenziekte (kool) Schimmels Kool Alternaria brassicae, A. brassicicola
Bladvlekkenziekte (lupine) Schimmels Lupine Pleiochaeta setosa
Bladvlekkenziekte (maïs) Schimmels Maïs Helminthosporium spp
Bladvlekkenziekte (plataan) Schimmels Plataan, Discula nervisequa (Apiognomonia platani)
Bladvlekkenziekte (populier) Schimmels Populier (Populus) Drepanopeziza populorum (Marssonina brunnea)
Bladvlekkenziekte (prei) Waterschimmels (Oömyceten) Prei Phytophthora porri
Bladvlekkenziekte (Rhododendron) Schimmels Rhododendron (Azalea) Cercospora handelii, Septoria azalea en Colletotrichum
Bladvlekkenziekte (tomaat) Schimmels Tomaat Fulvia fulva (Cladosporium fulvum)
Bladvlekkenziekte (ui) Schimmels Ui Botrytis squamosa
Bladvlekkenziekte (walnoot) Schimmels Walnoot Gnomonia leptostyla of Marssonina
Bladvlekkenziekte septoria (Chrysant) Schimmels Chrysant Septoria obesa of S. chrysanthemi
Bloedblaarluis Insecten Rode en witte bes Cryptomyzus ribis
Bloedrood meniezwammetje Schimmels Beuk, populier iep, esdoorn Nectria coccinea
Bloedvlekkenluis Insecten Appel Dysaphis devecta
Bloemrot Bacteriën Chrysant Itersonilia perplexans
Bodemziekte (maïs) Schimmels Maïs Pythium en Fusarium
Bollenmijt (hyacint) Mijten Diverse gewassen: Hyacint Rhizoglyphus robini
Bollenmijt (lelie) Mijten Diverse gewassen: Lelie Rhizoglyphus robini
Bollenmijt (tulp) Mijten Tulp Rhizoglyphus echinopus
Bolrot (Fusarium-ziekte) (hyacint) Schimmels Diverse gewassen: Hyacint Fusarium-soort, waarschijnlijk F. redolens
Bolrot (Iris) Schimmels Iris Fusarium oxysporum f.sp. gladioli
Bolrot, Fusarium (narcis) Schimmels Diverse gewassen: Narcis Fusarium oxysporum
Bolrot, Pythium (narcis) Waterschimmels (Oömyceten) Diverse gewassen: Narcis Pythium
Bonenspintmijt (kasspint) Mijten Snijboon en diverse gewassen Tetranychus urticae
Bonenvlieg (gladiool) Insecten Gladiool Delia platura
Bonenvlieg (snijboon) Insecten Snijboon Delia platura
Bont (Komkommerbontvirus) Virussen Komkommer Cucumber green mottle mosaic virus
Boriumgebrek (maïs) Gebreksziekten Maïs
Boterbloemluis Insecten Sierteelt, paprika Aulacorthum solani
Botrytisrot (lelie) Schimmels Lelie Botrytis cinerea
Bramengalmijt/rode vruchtziekte Mijten Braam Acalitus essigi
Brand (Gladiool) Schimmels Gladiool Urocystis gladiolicola
Brandnetelwants Insecten Sierteelt Liocoris tripustulatus
Brown patch Schimmels grasvelden en golfbanen Rhizoctonia solani
Bruine roest Schimmels Tarwe en rogge Puccinia recondita
Bruinrot Bacteriën Aardappel Ralstonia solanacearum
Bryobiamijt Mijten Sierteelt Bryobia spp.
Builenbrand (maïs) Schimmels Maïs Ustilago maydis (Ustilago zeae)
Buxusbladgalmug Insecten Buxus Monarthropalpus buxi
Buxusbladvlo Insecten Buxus Psylla buxi
Buxusmot Insecten Buxussoorten Glyphodes perspectalis (Diaphodes perspectalis)
Buxustaksterfte Schimmels Buxus Cylindrocladium buxicola (Cylindrocladium pseudonaviculatum)
Buxustopmijt Mijten Buxus Phytophus canestrinii
Californische trips Insecten Chrysant, paprika, aubergine, komkommer, bonen, Frankliniella occidentalis
Californische trips (bromelia) Insecten Bromelia's Frankliniella occidentalis
Cavity spot Waterschimmels (Oömyceten) Peen Pythium sulcatum en P. violae
Cercospora bladvlekkenziekte Schimmels Suikerbiet Cercospora beticola
Chrysantenbladaaltje Aaltjes Diverse gewassen: heesters, kruidachtige planten Aphelenchoides ritzemabosii
Chrysantendwergziekteviroïde Virussen Chrysant Chrysanthemum stunt viroïd (CSVd)
Cicaden (druivencicade, rozencicade, spuugbeestje) Insecten Sierteelt Empoasca vitis, Edwardsiana rosae en Phiaenus spumarius
Cladosporium (Pioen) Schimmels Pioen Cladosporium
Colletotrichumrot (lelie) Schimmels Colletotrichum lilii
Coloradokever Insecten Aardappel Leptinotarsa decemlineata
Curvularia Schimmels Gladiool Curvularia gladioli
Cyclamenmijt Mijten Sierteelt Phytotonemus pallidus (Steneotarsonemus pallidus)
Cylindrocarpon wortelrot (Pioen) Schimmels Pioenroos Cylindrocarpon
Cymbydium-mozaïekvirus Virussen Cattleya, Cymbidium, Phalaenopsis, Vanda, Epidendrum Cymbidium mosaic virus (CymMV)
Dahliamozaïekvirus Virussen Diverse gewassen: Dahlia Dahlia Mosaic Virus (DMV)
Dalende rozenscheutboorder Insecten Roos Ardis brunniventris
Dennenlotrups Insecten Pinus Rhyacionia buoliana
Dennenschotziekte Schimmels Den Lophodermium seditiosum, Lephodermium pinastri
Destructoraaltje (aardappel) Aaltjes Aardappelen Ditylenchus destructor
Destructoraaltje (dahlia) Aaltjes Diverse gewassen: Dahlia Ditylenchus destructor
Destructoraaltje (gladiool) Aaltjes Gladiool Ditylenchus destructor
Destructoraaltje (hyacint) Aaltjes Hyacint Ditylenchus destructor
Destructoraaltje (krokus) Aaltjes Diverse gewassen: Krokus Ditylenchus destructor
Destructoraaltje (tulp) Aaltjes Diverse gewassen: Tulp Ditylenchus destructor
Diaspis (schildluis) Insecten Bromelia's Diaspis bromeliae
Dollarspot Schimmels Grasvelden, golfbanen Sclerotinia homeoscarpa
Doorwas Overige aantasters Aardappel n.v.t.
Dopluis (algemeen) Insecten Siergewassen, Potplanten Coccus hesperidum , Parthenolecanium corni, Saissetia coffeae
Dopluis (gewone) Insecten Diverse gewassen Parthenolecanium cornii
Douglaswolluis Insecten Gewas: o.a. Spar (Picea sitchensis, P. pungens), douglasspar (Pseudotsuga menziesii) Gilletteella coolyei
Dradenschimmel Schimmels Zeer veel plantensoorten. Vooral tijdens de stekfase. Thanatephorus cucumeris (anam. Rhizoctonia solani)
Dromedarisluis Insecten Wilg Tuberolachnus salignus
Droogrot (gladiool) Schimmels Gladiool Stromatinia gladioli
Droogrot (krokus) Schimmels Diverse gewassen: krokus Stromatinia gladioli
Droogrot aardappel (Fusarium ) Schimmels aardappelen Fusarium sulphureum, F.coeruleum
Druivendopluis Insecten Bes, druif, els Pulvinaria vitis
Duponchelia rups Insecten Siergewassen, Potplanten Duponchelia fovealis
Dwergroest Schimmels Gerst Puccinia hordei
Echte meeldauw (algemeen) Schimmels Diverse gewassen: heesters, bomen, vaste planten, kruidachtige planten (o.a. roos, esdoorn, eik, zuurbes, mahonie) Diverse soorten
Echte meeldauw (kool) Schimmels Kool Erysiphe cruciferarum
Echte meeldauw (roos) Schimmels Roos Sphaerotheca pannosa
Eikengalwesp Insecten Eik Cynips quercusfolii
Eikenmeeldauw Schimmels Eik Microsphaera alphitoides (Erysiphe alphitoides)
Eikenprocessierups Insecten Eik Thaumetoppoea processionea
Eikenstamluis Insecten Eik Morietziella corticalis
Eikentopgalmug Insecten Eik Arnoldiola quercus
Elzenhaantje Insecten Els, Populier, (Alnus, Populus) Agelastica alni
Emelten Insecten Diverse gewassen, houtige, kruidachtige en gazons Tipulidae
Engels vuur Schimmels Diverse gewassen : Narcis Sclerotinia polyblastis
Engerlingen Insecten Diverse gewassen, houtige, kruidachtige en gazons. Phylloperta, Melolontha melolontha,
Erwinia Bacteriën Prei Erwinia carotovara subsp. carotovora
Erwtengalmug Insecten Erwt Contarinia pisi
Erwtenpeulboorder Insecten Erwt Laspeyresia nigricana
Essentaksterfte Schimmels Gewone es en smalbladige es Hymenoscyphus pseudoalbidus (Chalara fraxinea)
Exserohilum Schimmels Bromelia's Exserhilum rostratum
Floridamineervlieg Insecten Chrysant Liriomyza trifolii
Floridamot Insecten Sierteelt Spodoptera exigua
Fluorschade (lelie) Overige aantasters Lelie Fluorschade
Fluweelvlekkenziekte Schimmels Prei Cladosporium alliiporri
Fosfaatgebrek (maïs) Gebreksziekten Maïs
Frambozenkever Insecten Framboos, braam, wilde roosachtigen Byturus fumatus
Fritvlieg Insecten Maïs Oscinella frit
Fruitmot Insecten Appel, Peer, ook op Perzik en Walnoot Cydia pomonella
Fruitspintmijt Mijten Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes Panonychus ulmi
Fusarium foetens Schimmels Begonia Fusarium foetens
Fusarium verwelkingsziekte (Chrysant) Schimmels Chrysant Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi
Fusarium verwelkingsziekte (komkommer) Schimmels Komkommer Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum
Fusarium verwelkingsziekte (tomaat) Schimmels Tomaat Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
Fusarium voet- en wortelrot (tomaat) Schimmels Tomaat Fusarium oxysporum f. sp. radicis-
Fusariumrot (gladiool) Schimmels Gladiool Fusarium oxysporum f.sp. gladioli
Fusariumrot ui Schimmels ui, knoflook, prei, asperge en Oxalis Fusarium oxysporum f.sp. cepea
Fusarium-verwelkingsziekte (aubergine) Schimmels Aubergine Fusarium oxysporum f. sp. melongenae
Galmijt (algemeen) Mijten Valse acacia, lijsterbes, linde, es (Robinia, Sorbus, Tilia, Fraxinus) Eriophyoidea.
Geelblad, naaldblad, strepenziekte (tomatenmozaïekvirus) Virussen Tomaat Tomato mosaic virus (ToMV)
Geelpok en helsvuur (tulp) Bacteriën Tulp Curtobacterium flaccumfaciens pv. Oortii (Corynebacterium oortii)
Geelziek Bacteriën Diverse gewassen: Hyacint Xanthomonas hyacinthi
Gele bladvlekkenziekte Schimmels Granen Drechslera tritici-repentis (DTR)
Gele roest Schimmels Granen en grassen Puccinia striiformis
Gele rozenluis Insecten Sierteelt Rhodobium porosum
Gerstevergelingsvirus Virussen Wintertarwe en wintergerst. Barley Yellow Dwarf Virus
Gestippelde houtvlinder Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, andere vruchtbomen en loofhoutsoorten Zeuzera pyrina
Gewone perenbladvlo en kleine perenbladvlo Insecten Peer Cacopsylla pyri, Psylla pyricola
Gladiolentrips Insecten Gladiool Taeniothrips simplex
Glazigheid (sla) Overige aantasters Sla
Gleditsiabladgalmug Insecten Gleditsia Dasineura gleditschiae
Gommen (ethyleen) Overige aantasters Diverse gewassen: Tulp Ethyleen
Graanklander Insecten Granen. Sithophfilius granarius
Graanluizen Insecten Granen. Metopolophium dirhodum, Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi
Grasgoudhaantje Insecten Granen Oulema melanopus (Lema melanopa)
Graswortelknobbelaaltje (biet) Aaltjes suikerbiet, zomertarwe en zomergerst, uien en raaigrassen Meloidogyne naasi
Graswortelknobbelaaltje (granen) Aaltjes suikerbiet, zomertarwe en zomergerst, uien en raaigrassen Meloidogyne naasi
Grauwe schimmel (Botrytis) Schimmels Diverse gewassen Botrytis cinerea
Grauwe schimmel (Botrytis) (bonen en erwten) Schimmels Erwten, bonen Botryotinia fuckeliana; syn.Botrytis
Grauwe schimmel (Botrytis) (krokus) Schimmels Diverse gewassen: Krokus Botrytis croci
Grauwe schimmel (Botrytis) (roos) Schimmels Roos Botryotinia fuckeliana
Grauwe schimmel (Iris) Schimmels Iris Botrytis cinerea
Grauwe schimmel (Pioen) Schimmels Pioenroos Botrytis paeoniae
Grauwe schimmel (tulp) Schimmels Diverse gewassen: Tulp Botrytis cinerea
Grijs, waaierbont (hyacintenmozaïekvirus) Virussen Diverse gewassen: Hyacint Hyacinth mosaic virus
Groene appeltakluis Insecten Appel, Peer, Meidoorn, Cotoneaster, andere houtige gewassen Aphis pomi
Groene appelwants Insecten Sierteelt Lygocoris pabulinus
Groene appelwants (aardappel) Insecten Sierteelt Lygocoris pabulinus
Groene eikenbladroller Insecten Eik (Quercus) en andere gewassen Tortrix viridana
Groene kortstaartluis Insecten Sierteelt Brachycaudus helichrysi
Groene kortstaartluis (peer, sleedoorn) Insecten Pruim, ook sleedoorn Brachycaudus helichrysi
Groene perzikluis en tabaksperzikluis Insecten Sierteelt, diverse gewassen Myzus persicae subsp. nicotianae, Myzus persicae subsp. persicae
Groene schimmel (gladiool) Schimmels Gladiool Penicillium-soorten
Groene schimmel, bewaarrot (tulp) Schimmels Diverse gewassen: Tulp Penicillium hirsutum Dierckx
Groene slaluis Insecten Sla Nasonovia ribisnigri
Groene sparrenluis Insecten Spar (Picea glauca 'Conica', P. omorika, P. pungens 'Glauca', P. sitchensis, P. abies) Elatobium abietinum
Groenteuil Insecten Sierteelt, snijbloemen, groentegewassen, kleinfruit Lacanobia oleracea
Grote appelbladroller Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes, Braam, Framboos Archips podana
Grote narcisvlieg Insecten Diverse gewassen: Narcis Lampetia equestris
Hagelschot (Pioen) Bacteriën Pioenroos Xanthomonas
Hagelschotziekte Bacteriën Kers, pruim, perzik, Prunus laurocerasus, P. cerasus, P. avium, P. domestica, P. persica Stigmina carpophila, (Pseudomonas syringae)
Hardrot (gladiool) Schimmels Gladiool Septoria gladioli
Havercysteaaltje Aaltjes graangewassen en mais Heterodera avenae
Heggebladroller Insecten Appel, Peer, Pruim, Bes en andere roosachtigen Archips rosana
Heksenbezem (berk) Schimmels Berk Taphrina betulina
Herinplantziekte asperge Schimmels Asperge Fusarium oxysporum f.sp. asparagi / Fusarium redolens f.sp. asparagi
Honingzwam Schimmels Diverse houtige gewassen Armillaria mellea e.a.
Hortensiadopluis Insecten Diverse gewassen: o.a. Hydrangea, Acer, Tilia Eupulvinaria hydrangeae
Huidziek Schimmels Diverse gewassen: Tulp Septocylindrium-soorten
Huidziek (hyacint) Schimmels Hyacint Embellisia hyacinthi
Huisjesslakken Overige aantasters Helix aspersa, Cepaea nemoralis en Cepaea hortensis
Hulstvlieg Insecten Hulst (Ilex) Phytomiza ilicis
Iepenspintkever Insecten Iep (Ulmus) Scolytus scolytus, S. multistiatus
Iepziekte Schimmels Iep (Ulmus) en Zelkova Ophiostoma ulmi, Ophiostoma novo-ulmi
Inktvlekkenziekte (esdoorn) Schimmels Esdoorn (Acer) Rhytisma acerinum
Inktvlekkenziekte (iris) Schimmels Iris Bipolaris iridis (voorheen Drechslera iridis)
Insnoeringsziekte Schimmels Diverse gewassen ; Calluna, Chamaecyparis, Thuja Pestalotiopsis funerea
Irisgrijsvirus Virussen Diverse gewassen: krokus Iris severe mosaic potyvirus (ISMV) (Bearded iris mosaic virus)
Japanse roest Schimmels Chrysant Puccinia horiana
Japanse vlieg Insecten Rhododendron, azalea en Pieris Stephanitis soorten.
Jeneverbesmineermot Insecten Diverse coniferen Argyresthia trifasciata
Kafjesbruin Schimmels Granen Septoria nodorum
Kaliumgebrek Gebreksziekten Diverse gewassen
Kanker (appel, peer) Schimmels Appel, Peer Nectria galligena
Kanker (Robinia) Schimmels Robinia (Acacia) Gibberella baccata (syn. Fusarium laterithium)
Kanker (tomaat) Schimmels Tomaat Didymella lycopersici
Kartelblad (tabaksratelvirus) gladiool Virussen Gladiool Tobacco Rattle Virus (TRV)
Kastanjebloedingsziekte Bacteriën Paardenkastanje Pseudomonas syringae pv. aesculi
Kastanjemineermot Insecten Paardenkastanje en soms Acer soorten Cameraria ohridella
Katoendaguil Insecten diverse gewassen Helicoverpa armigera
Katoenluis Insecten Sierteelt, snijbloemen onder glas Aphis gossypii
Kernrot Bacteriën Diverse gewassen: Tulp wetenschappelijke naam niet bekend
Kersenvlieg Insecten Kers Rhagoletis cerasi
Kiemplantenziekte boomkwekerij, omvalziekte Schimmels Zaailingen in de boomkwekerij Pythium spp en Thanatephorus cucumeris (anam. Rhizoctonia solani)
Kleine narcisvlieg Insecten Diverse gewassen: Narcis Eumerus strigatus
Kleine wintervlinder Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes en andere vruchtbomen en loofhoutsoorten Operophtera brumata
Knobbelziekte Bacteriën Diverse gewassen: Dahlia Agrobacterium tumefaciens
Knolrot Schimmels Diverse gewassen: Krokus Fusarium oxysporum
Knolvoet Overige aantasters Kool Plasmodiophora brassicae
Knop- en bloesemsterfte Schimmels Peer Alternaria alternata
Knopval (lelie) Overige aantasters Lelie Knopval
Kokermot Insecten Appel, Peer, Kers, Pruim, Braam, Framboos Coleophora hemerobiella
Komkommermozaïekvirus Virussen Aconitum, Delphinium, Hippeastrum e.a. Cucumber mosaic virus (CMV)
Komkommermozaïekvirus (lelie) Virussen Lelie Cucumber mosaic virus (CMV)
Kommaschildluis Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes Lepidosaphes ulmi
Koolbladroller Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes, zeer polyfaag Clepsis spectrana
Koolmot Insecten Paksoi, radijs Plutella xylostella
Koolrupsen Insecten Kool Pieris brassicae, Pieris rapae, Mamestra brassicae, Plutella xylostella
Kooluil Insecten Sierteelt, radijs Mamestra brassicae
Koolvlieg Insecten Paksoi, radijs, kool Delia radicum
Koolzaadaardvlo Insecten Koolzaad Psylliodes chrysocephala
Koolzaadgalmug Insecten koolzaad Dasyneura brassicae
Koolzaadglanskever Insecten Koolzaad Meilgethes aeneus
Koolzaadsnuitkever Insecten Koolzaad Ceuthorrhynchus assimilis
Koprot Schimmels Ui Botrytis allii , Botrytis aclada
Koudeschade Guzmania Overige aantasters Bromelia's n.v.t.
Krasbodem (Fusarium-ziekte) Schimmels Hyacint Fusarium-soort, waarschijnlijk Fusarium redolens
Krimpscheur Overige aantasters Paprika, peper
Krokusknolaaltje Aaltjes Diverse gewassen: Krokus Aphelenchoides subtenuis
Kroonroest Schimmels Grasland (Engels raaigras), vuilboom of sporkehout Puccinia coronata
Kroonrot Schimmels Sierteelt (Amaryllis, Astilbe, irissen, tulp, lelies en chrysant) Sclerotium rolfsii
Kroonrot (Iris) Schimmels Iris Sclerotium rolfsii var. rolfsii en S. delphinii (geslachtelijke vorm: Athelia rolfsii).
Krulziekte (perzik) Schimmels perzik Taphrina deformans
Kuilschimmels Schimmels Grasland, voedergewassen Penicillium roqueforti, Monascus ruber, Chrysonilia sitophila
Kurkwortel Schimmels Tomaat Pyrenochaeta lycopersici
Kwade grond Schimmels Diverse gewassen: Tulp Rhizoctonia tuliparum
Kwade grond (hyacint) Schimmels Hyacint Rhizoctonia tuliparum
Kwade grond (Iris) Schimmels Iris Rhizoctonia tuliparum
Kwade grond (lelie) Schimmels Lelie Rhizoctonia tuliparum
Lakschurft Schimmels Aardappel Rhizoctonia solani
Late bloemknopverdroging (lelie) Overige aantasters Lelie Late bloemknopverdroging
Leliehaantje Insecten Lelie (Lilium) en Frittillaria Lelioceris lilii
Leliemozaiekvirus Virussen Diverse gewassen: Lelie Lily mottle virus (LMV)
Lelievirus X Virussen Diverse gewassen: Lelie Lily virus X (LVX)
Lenticelrot - Gloeosporium Schimmels Appel, Peer Neofabraea alba (Pezicula alba)
Ligustertrips Insecten Liguster en sering Dendrothrips ornatus
Lindegalmijt Mijten Linde (Tilia) Eriophyyes tiliae
Loodglans Schimmels Pruim, Perzik, Peer, Appel, andere houtige gewassen Chondrostereum purpureum
Maiskopbrand Schimmels Mais Sphacelotheca reiliana
Maiswortelknobbelaaltje (aardappel) Aaltjes Aardappel en andere gewassen Meloidogyne chitwoodii
Maiswortelknobbelaaltje (peen) Aaltjes akkerbouw en groentegewassen (wortel, selderij en peterselie) Meloidogyne chitwoodi en M.fallax
Maiswortelknobbelaaltje (suikerbiet) Aaltjes Suikerbiet en andere gewassen Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax
Maiswortelknobbelaaltje (witlof, schorseneer) Aaltjes akkerbouw en groentegewassen (wortel, selderij en peterselie) Meloidogyne chitwoodi en M.fallax
Mangaangebrek Gebreksziekten Bonen en erwten
Massaria Schimmels plataan Splanchnonema platani (Macrodiplodiopsis dasmazieresii)
Mechanische beschadiging (lelie) Overige aantasters Lelie Mechanische beschadiging
Meeldauw (aardbei) Schimmels Aardbei Spaerotheca macularis
Meeldauw (appel, peer) Schimmels Appel, Peer Podosphaera leucotricha
Meeldauw (biet) Schimmels Suikerbiet Erysiphe betae of Perenospora farinosa
Meeldauw (erwt) Schimmels Erwten Erysiphe pisi f. sp. pisi
Meeldauw (granen) Schimmels Granen en grassen Blumeria graminis
Meeldauw (komkommer) Schimmels Komkommer Sphaerotheca fusca
Meeldauw (paprika) Schimmels Paprika Leveillula taurica
Meeldauw (peen) Schimmels Peen Erysiphe heraclei
Meeldauw (snijbloemen) Schimmels Diverse snijbloemen Erysiphe
Meeldauw (tomaat) Schimmels Tomaat Oïdium lycopersicum
Melige koolluis Insecten Kool Brevicoryne brassicae
Melige pruimenluis Insecten Pruim, ook sleedoorn Hyalopterus pruni
Meniezwam Schimmels Diverse gewassen; Aesculus, Acer, Fagus, Sorbus, Tilia, Ulmus Nectria cinnabarina
Miljoenpoot Overige aantasters Diverse gewassen in sierteelt Oxidus gracilis
Mineervlieg (bladgewassen) Insecten Algemeen Liriomyza spp.
Mineervlieg (radijs) Insecten Radijs Liriomyza spp
Mineervliegen (snijboon) Insecten Snijboon Liriomyza spp
Moederkoorn Schimmels Rogge, soms andere granen en grassen Claviceps purpurea
Mol Overige aantasters Diverse gewassen, houtige, kruidachtige en gazons. Talpa europaea
Monilia vruchtrot Schimmels Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes Monilinia laxa
Mozaïek (bonenscherp-mozaïekvirus) gladiool Virussen Gladiool Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV)
Mycosphaerella (komkommer) Schimmels Komkommer Didymella bryoniae, Phoma cucurbitacearum, Mycosphaerella citrullina en M. melonis.
Narcismijt Mijten Diverse gewassen: Narcis, Amaryllis Steneotarsonemus laticeps
Nat voetrot (Iris) Waterschimmels (Oömyceten) Iris Phytophthora nicotianae en Phytophthora cryptogea
Natrot Bacteriën Sierteelt Erwinia carotovora subsp. carotovora
Natrotbacterie (bacterieverwelkingsziekte) Bacteriën Diverse gewassen: Dahlia, Sedum, Chrysanthemum, Delphinium, Diantyus, Eryngium, Freesia, Helianthus, Hyacinthus, Iris, Muscari, Solanaceae Dickeya dianthicola (Erwinia chrysanthemi)
Nerfmineervlieg (sla, tomaat) Insecten Sla, tomaat Liriomyza huidobrensis
Netschurft Schimmels Aardappel Streptomyces reticuliscabiei
Netvlekkenziekte Schimmels Wintergerst Pyrenophera teres
Neusrot Overige aantasters Tomaat
Noordelijk wortelknobbelaaltje Aaltjes Diverse gewassen: roos, suikerbiet, tulp, ui, tuinboon, schorseneer, peen, kroot en aardbei, andijvie, sla Meloidogyne hapla
Noordelijk wortelknobbelaaltje (aardbei, andijvie, sla) Aaltjes Diverse gewassen: roos, suikerbiet, tulp, ui, tuinboon, schorseneer, peen, kroot en aardbei, andijvie, sla Meloidogyne hapla
Noordelijk wortelknobbelaaltje (roos, boomkwekerij) Aaltjes Roos, boomkwekerijgewassen Meloidogyne hapla
Noordelijk wortelknobbelaaltje (uien, prei) Aaltjes Diverse gewassen: roos, suikerbiet, tulp, ui, tuinboon, schorseneer, peen, kroot en aardbei Meloidogyne hapla
Noordelijk wortelknobbelaaltje (witlof, schorseneer) Aaltjes Diverse gewassen: roos, suikerbiet, tulp, ui, tuinboon, schorseneer, peen, kroot en aardbei Meloidogyne hapla
Noordelijk wortelknobbelaaltje (wortel) Aaltjes wortel, selderij, peterselie Meloidogyne hapla
Oculatiegalmug Insecten Houtige gewassen, rozen, laanbomen en fruit Resseliella oculiperda
Odontoglossum-kringvlekkenvirus Virussen Cymbidium, Phalaenopsis Odontoglossum ringspot virus (ORSV)
Oestervormige schildluis Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, Perzik, Bes Quadraspidiotus ostreaeformis
Oogvlekkenziekte Schimmels Granen Pseudocercosporella herpotrichoides
Oortjesziekte Schimmels Rhododendron en Vaccinium Exobasidium japonicum
Oranjepluis: blad- en stengelvlekkenziekte (tulp) Schimmels Tulp Fusarium avenaceum
Overmatige wortelgroei Bacteriën tomaat, komkommer, aubergine Rhizobium rhizogenes (Agrobacterium rhizogenes)
Papierblad (lelie) Overige aantasters Lelie Papierblad
Papiervlekkenziekte Waterschimmels (Oömyceten) Prei Phytophthora porri
Paprikageelnerfvirus Virussen Paprika Pepper Yellow Vein Virus (PYVV)
Paprikamozaïekvirus Virussen Paprika Pepper mild mottle virus (PMMV)
Paprikasnuitkever Insecten paprika, peper, Solanaceae Anthonomus eugenii
Parthenotrips (bromelia's) Insecten Bromelia Parthenothrips dracaenae
Penicillium-rot (Iris) Schimmels Iris Penicillium hirsutum (Penicillium verrucosum var. corymbiferum)
Pepinomozaïekvirus Virussen Tomaat Pepino mosaic virus (PepMV)
Perengalmijt, perenpokmijt Mijten Peer Phytoptus pyri
Perengalmug Insecten Peer Contarinia pyrivora
Perenknopkever Insecten Peer (soms op appel) Anthonomus piri
Perenprachtkever Insecten Diverse gewassen (Crataegus, Pyrus, Sorbus) Agrilus sinuatus
Perenroest Schimmels Peer, Jeneverbes, Kwee, Meidoorn Gymnosporangium clavariiforme
Phialophora-verwelkingsziekte Schimmels Anjer Phialophora cinerescens
Phoma of gangreen Schimmels aardappel Phoma exigua var. foveata
Phoma wortelrot (Chrysant) Schimmels Chrysant Phoma chrysanthemicola f.sp. chrysanthemicola
Phytophthora (paprika) Waterschimmels (Oömyceten) Paprika Phytophthora capsici
Phytophthora (witlof) Waterschimmels (Oömyceten) Witlof Phytophthora cryptogea
Phytophthora ramorum Waterschimmels (Oömyceten) Rhododendron, Viburnum, beuk, amerikaanse eik, Rhododendron, Erica, Viburnum, Taxus en Pieris. Phytophthora ramorum
Phytophthora voetrot (roos) Waterschimmels (Oömyceten) Roos Phytophthora sp.
Phytophthora wortelrot Waterschimmels (Oömyceten) Diverse gewassen Phytophthora cinnamoni, Phytophthora capsici
Pissebed Overige aantasters Sierteelt, radijs Isopoda
PlAMV Virussen Lelie Plantago Asiatic Mosaic Virus
Populierenboktor Insecten Populier en wilg (Populus, Salix) Saperda carchararias, S. pupulnea
Populierenscheutboorder Insecten Populus alba en Populus canescens Gypsonoma aceriana
Preimot Insecten Ui, prei Acrolepiopsis assectella
Pruimenmot Insecten Pruim Cydia funebrana
Pruimenschorsgalmijt Mijten Pruim en kweepeer Acalitus phloeocoptes
Pruimenzaagwesp (zwarte en gele) Insecten Pruim Hoplocampa flava
Pseudomonas (bacterievlekkenziekte, vetvlekkenziekte) Bacteriën Prei Pseudomonas syringae pv. porri
Pythium voet- en wortelrot Waterschimmels (Oömyceten) Diverse gewassen, snijbloemen (chrysant), groenten (aubergine, tomaat, komkommer) Pythium spp.
Pythium voet- en wortelrot (aubergine) Waterschimmels (Oömyceten) Aubergine Pythium spp.
Pythium voet- en wortelrot (komkommer) Waterschimmels (Oömyceten) Komkommer Pythium aphanidermatum
Pythium wortelrot (dahlia) Waterschimmels (Oömyceten) Diverse gewassen: Dahlia Pythium
Pythium wortelrot (hyacint) Waterschimmels (Oömyceten) Diverse gewassen: Hyacint Pythium
Pythium wortelrot (Iris) Schimmels Iris Pythium-soorten, o.a. Pythium ultimum var. ultimum
Pythium wortelrot (lelie) Waterschimmels (Oömyceten) Diverse gewassen: Lelie Pythium
Pythium wortelrot (tulp) Waterschimmels (Oömyceten) Diverse gewassen: Tulp Pythium
Ramularia bladvlekkenziekte Schimmels Suikerbiet Ramularia beticola
Rattenkeutelziekte (peen) Schimmels Peen Sclerotinia sclerotiorum
Rhizoctonia (biet) Schimmels Suikerbiet Rhizoctonia solani
Rhizoctonia broeipoten Schimmels Chrysant Rhizoctonia solani
Rhizoctonia-ziekte (gladiool) Schimmels Gladiool Rhizoctonia solani
Rhizoctonia-ziekte (hyacint) Schimmels Diverse gewassen: Hyacint Rhizoctonia solani
Rhizoctonia-ziekte (iris) Schimmels Iris Rhizoctonia solani (geslachtelijke vorm: Thanatephorus cucumeris)
Rhizoctonia-ziekte (lelie) Schimmels Diverse gewassen: Lelie Rhizoctonia solani
Rhizoctonia-ziekte (tulp) Schimmels Diverse gewassen: Tulp Rhizoctonia solani
Rhizomanie Virussen Suikerbiet Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV)
Ringelrups Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, andere vruchtbomen en loofhoutsoorten Malacosoma neustria
Ringrot Bacteriën Aardappel Clavibacter michiganensis
Ringvlekkenziekte Schimmels Kool Mycosphaerella brassicicola
Ritnaalden Insecten Diverse gewassen, houtige, kruidachtige en gazons Agriotes obscurus
Rodeknopbladroller Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, Zwarte bes, Framboos en andere roosachtigen Spilonota ocellana
Roest (berk) Schimmels Berk (Betula) en Larix Melampsoridium betulinum
Roest (biet) Schimmels Suikerbieten Uromyces betae
Roest (bonen en erwten) Schimmels Bonen en erwten Uromyces viciae-fabae (Uromyces appendiculatum)
Roest (gladiool) Schimmels Gladiool Uromyces transversalis
Roest (Hypericum) Schimmels Hertshooi (Hypericum) Melampsora hypericorum
Roest (Iris) Schimmels Iris Puccinia iridis
Roest (meidoorn) Schimmels Crataegus Juniperus Gymnosporangium clavariiforme, Gymnosporangium confusum
Roest (populier) Schimmels Populier (Populus) en Larix Melampsora larici-populina
Roest (prei) Schimmels Prei Puccinia allii
Roest (roos) Schimmels Roos (Rosa) Phragmidium species
Roest (wilg) Schimmels Wilg: Salix caprea en andere soorten, Larix Melampsora capreanum (syn. M. larici-capraearum)
Roest: naaldroest (Pinus), roest Campanula Schimmels Pinus (vooral Pinus sylvestris), Senecio (kruiskruid) Tussilago (klein hoefblad), Sonchus (melkdistel), Campanula Coleosporium tussilaginis
Roestmijt Mijten Appel, Peer, Pruim Epitrimerus pyri
Roetbollen (hyacint) Schimmels Diverse gewassen: Hyacint Aspergillus niger
Roetbollen (tulp) Schimmels Tulp Aspergillus niger
Ronde plekkenziekte (Take-all patch) Schimmels Gras Gaeumannomyces graminis
Rondknopmijt Schimmels Hazelaar, Ribes (zwarte bes, aalbes) en Taxus Phytoptus avellanae, Cecidophyes salachodon, Cecidophyopsis ribis, Cecidophyopsis psilapsis
Rooddraad Schimmels grassen, vooral roodzwenkgras en Engels raaigras Laetisaria fuciformis (Corticum fuciforme)
Roodrot Waterschimmels (Oömyceten) Aardappel Phytophthora erythroseptica
Rouwvlieg Insecten Grasland en grasvelden. Bibio marci en B. hortulanus, Dilophus febrillis.
Roze appelluis Insecten Appel Dysaphis plantaginea
Roze perenluis Insecten Peer Dysaphis pyri
Rozenbladwesp Insecten Roos (Rosa) Endelomyia aethops
Rozengalwesp Insecten Roos (Rosa) Diplolepis rosae
Rozenkever (Johanneskever) Insecten Grasvelden, gazons, golfbanen, sportvelden Phyllopertha horticola
Rozerotvlekkenziekte Schimmels Prei Fusarium culmorum
Schildluis (algemeen) Insecten Diverse gewassen Diverse soorten b.v. Cryptococcus fafisuga, Gossyparia spuria
Schildluizen (oleanderschildluis, boisduvalschildluis) Insecten Potplanten Diaspis boisduvalii, Aspodiotus nerii
Schubrot Schimmels Diverse gewassen: Lelie Fusarium en/of Cylindrocarpon
Schuimcicade Insecten Diverse gewassen Philaenus spumarius
Schurft (appel) Schimmels Meidoorn (Crataegus) appel (Malus) vuurdoorn (Pyracantha) lijsterbes (Sorbus) Venturaria inaequalis (appel) en Venturia species
Schurft (gladiool) Bacteriën Gladiool Pseudomonas gladioli
Schurft (knolselderij) Schimmels Knolselderij Phoma apiicola
Schurft (peer) Schimmels Appel, Peer Venturia pirina
Sclerotiënrot (iris) Schimmels Iris Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotiënrot (rattenkeutelziekte, erwten) Schimmels Erwten Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotiënrot (rattenkeutelziekte, koolzaad) Schimmels Koolzaad Sclerotina sclerotiorum
Sclerotiënrot (rattenkeutelziekte, stamslaboon) Schimmels Stamslabonen Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotiënrot (witlof) Schimmels Witlof Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotiënrot of rattenkeutelziekte (aardappel) Schimmels Aardappel Sclerotinia sclerotiorum
Seringenmot Insecten LIgustrum, Syringa Xanthospilapterix syringella
Sla-bobbelbladvirus Virussen Bladgewassen Lettuce big-vein virus
Slakken Overige aantasters Diverse gewassen Milax agrestis, Deroceras reticulatum, Arion hortensis, Arion ater
Slakvormige bastaardrups (lindebladwesp, vruchtboombladwesp) Insecten Tilia, Betula, Alnus, Chaenomeles, Prunus (pruim, kers), Salix, Rosa, Quercus, Crataegus, Sorbus Caliroa annulipes, Caliroa cerasi
Slawortelboorder Pioen Insecten Pioen Pharmacis lupulina (Hepialus lupulinus)
Slawortellboorder Insecten Diverse kruidachtige planten en grassen Pharmacis lupulina (Hepialus lupulinus)
SLRSV Virussen Lelie Strawberry Latent Ringspot Virus
Smet Schimmels Sla Sclerotinia, Rhizoctonia, Botrytis
Smeul (vuur) Schimmels Diverse gewassen: Narcis Botrytis narcissicola
Sneeuwbalhaantje Insecten Gelderse roos (Viburnum opulus) Pyrrhalta viburni
Sneeuwschimmel Schimmels Grassen, gazons en sportvelden Gerlachia nivalis
Sparappelgalluis Insecten Picea abies en Picea Pungens Sacchiphantes abietis (Adelges abietis)
Sparrenspintmijt Mijten Chamaecyparis, Juniperus, Picea Oligonychus unuguis
Spikkelziekte Schimmels Koolzaad Alternaria brassicae en Alternaria brassicicola
Spinselmot Insecten Diverse gewassen (Crataegus, Malus, Prunus, Euonymus, Salix) Yponomeuta soorten
Spintmijt Mijten Diverse gewassen Diverse soorten: o.a. Tetranychus urticae
Spintmijt (boomkwekerij) Mijten Diverse boomkwekerijgewassen Diverse soorten: o.a. Tetranychus urticae
Spintmijt (bromelia) Schimmels Bromelia's en andere gewassen Tetranychus urticae
Spintmijten (dahlia) Mijten Diverse gewassen: Dahlia Tetranychus urticae
Springstaarten Insecten Diverse gewassen o.a. Radijs. planten met zachte plantedelen Collembola
Stambasisrot Schimmels Appel, peer Phythophthora cactorum
Stamblaasroest. zwarte bessenroest Schimmels Vijfnaaldige Pinussoorten (P. strobus, P. monticola, P. lambertiana, P. cembra). Wisselwaard Ribes nigrum (zwarte bes) Cronartium ribicola
Stengelaaltje (aardappelen) Aaltjes Aardappelen Ditylenchus dipsaci
Stengelaaltje (akkerbouw) Aaltjes suikerbieten, prei, ui, peen, aardappel, tulp Ditylenchus dipsaci
Stengelaaltje (boomkwekerij) Schimmels Hydrangea, macrophylla, Phlox, Ditylenchus dipsaci
Stengelaaltje (narcis) Aaltjes Diverse gewassen: Narcis Ditylenchus dipsaci
Stengelaaltje (tulp) Aaltjes Diverse gewassen: Tulp Ditylenchus dipsaci
Stengelaaltje, ringziek (hyacint) Aaltjes Diverse gewassen: Hyacint Ditylenchus dipsaci
Stengelaaltjes (gladiool) Aaltjes Gladiool Ditylenchus dispsaci
Stengelaaltjes, kroefziekte Aaltjes Ui Ditylenchus dipsacl
Stengelaatje (aardbei, kroot, spinazie) Aaltjes aardbei, kroot, spinazie Ditylenchus dipsaci
Stengelaatje (wortelen, selderij en peterselie) Aaltjes wortelen, selderij en peterselie Ditylenchus dipsaci
Stengelbasisrot Schimmels Aardbei Phytophthora cactorum
Stengelfusarium Schimmels Lelie Fusarium oxysporum
Stengelrot (lelie) Schimmels Lelie Phytophthora cryptogea en Phytophthora nicotianae
Stengelrot of kolfsteelrot (maïs) Schimmels Maïs Fusarium sp
Sterroetdauw Schimmels Roos Diplocarpon rosae
Stinkend zachtrot (Iris) Bacteriën Iris Erwinia carotovora subsp. carotovora
Stinkend zachtrot (Zantedeschia) Bacteriën Diverse gewassen: Zantedeschia Erwinia carotovora
Strepenziekte Schimmels Haver en sommige grassoorten Drechslera avenae
Stromijt (bromelia) Mijten Bromelia's Tyrophagus spp.
Stromijten Mijten Sierteelt Tyrophagus spp
Stuifbrand Schimmels Tarwe, gerst en haver Ustilago nuda en Ustilago avenae
Suikerrot (Gerbera) Overige aantasters Gerbera
Suzuki fruitvlieg of Aziatische fruitvlieg Insecten Fruitgewassen, houtige gewassen Drosophila suzukii
Symptoomloos lelievirus Virussen Diverse gewassen: Lelie Lily symptomless virus (LSV)
Tabaksnecrosevirus (TNV, Augustaziek) Virussen Diverse gewassen: Tulp Tobacco necrosis virus (TNV)
Tabaksratelvirus Virussen Agapanthus, Anemone, Astilbe, Gladiolus, Paeonia, Phlox, e.a. Tobacco Rattle Virus (TRV)
Tabaksratelvirus (aardappel) Virussen Aardappel en diverse andere gewassen Tobacco Rattle Virus (TRV)
Tabaksratelvirus (bloembollen) Virussen Diverse gewassen: Tulp, Hyacint Tobacco Rattle Virus (TRV)
Tabaksratelvirus (hyacint) Virussen Hyacint Tobacco Rattle Virus (TRV)
Tabaksratelvirus (Pioen) Virussen Pioenroos Tobacco Rattle Virus (TRV)
Tabakstrips Insecten Sierteelt Thrips tabaci
Tabakstrips (Dahlia) Insecten Diverse gewassen: Dahlia Thrips tabaci
Tabakswittevlieg Insecten Sierteelt, tomaat Bemisia tabaci
Tak- en bloesemsterfte Schimmels Kers (Prunus), appel (Malus), peer (Pyrus) Chaenomeles, Cydonia Monilinia ( Monilia) laxa en M. fructigena, Pseudomonas syringae
Takluis (coniferen) Insecten Thuja plicata, Cupressocyparis leylandii ( leylandcypres ), Chamaecyparis lawsoniana Cinara cupressi
Taksterfte coniferen Schimmels Diverse gewassen : Chamaecyparis, Taxus, Thuja Didymascella thujina, Kabatina juniperi of Didymascella thujae
Taksterfte rode bes Schimmels Bes, Druif, grote waardplantenreeks Eutypa lata
Tarwehalmdoder Schimmels Granen Gaeumannomyces graminis
Tarwestengelgalmug Insecten Tarwe Haplodiplosis equestris
Taxuskever (gegroefde lapsnuittor) Insecten Diverse gewassen, potplanten, houtige gewassen, vaste planten Otiorhynchus sulcatus
Thrips palmi Insecten diverse gewassen: kasgroenten, bloemen en potplanten. Thrips palmi
Thujamineermot Insecten Diverse coniferen Argyresthia tuiella
Tomatenbronsvlekkenvirus Virussen Siergewassen o.a. Dahlia, Chrysant Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Tomatenbronsvlekkenvirus (bromelia) Virussen Bromelia's Tomato spotted wilt virus
Tomatenbronsvlekkenvirus (paprika) Virussen Paprika Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Tomatengalmijt Mijten Tomaat Aculops lycopersici
Tomatengeelkrulvirus Virussen Tomaat Tomato yellow leaf curl virus
Tomatenmineermot Insecten tomaat, aubergine, paprika, aardappel (Solanaceae) Tuta absoluta
Tomatentorradovirus (ToTV) Virussen Tomaat Tomato torrado virus (ToTV)
Toprol Insecten Aardappelen Macrosiphum euphorbiae
Topspinner Insecten Ilex, Vaccinium, Malus, Pyrus Rhopobota naevana
Topsterfte (Calluna) Schimmels Calluna en Erica Glomeralle cingulata
Trips Insecten Houtige en kruidachtige gewassen Thysanoptera
Trips (hyacint) Insecten Hyacint Thrips tabaci en Frankliniella schultzei
Trips (Iris) Insecten Iris Taeniothrips atratus en T. simplex
Trips (lelie) Insecten Lelie Frankliniella occidentalis
Trips (ui) Insecten Ui Thrips tabaci
Tulpengalmijt Mijten Diverse gewassen: Tulp Eriophyes tulipae
Tulpenmozaïekvirus (TMV) Virussen Diverse gewassen: Tulp Tulip breaking virus (TBV)
Tulpenvirus X (TVX) Virussen Tulp Tulip Virus X
Tulpenvirus X, TVX (lelie) Virussen Lelie Tulip Virus X
Turkse mot Insecten sierteelt Chrysodeixis chalcites
Uienmineervlieg Insecten Ui Liriomyza cepae
Uienvlieg Insecten Ui, prei Delia antiqua
Valse meeldauw (algemeen) Waterschimmels (Oömyceten) Diverse houtachtige en kruidachtige gewassen Peronospora soorten
Valse meeldauw (erwt) Waterschimmels (Oömyceten) Erwt Peronospora viciae f. sp. pisi
Valse meeldauw (komkommer) Waterschimmels (Oömyceten) Komkommer Pseudoperonospora cubensis
Valse meeldauw (kool) Waterschimmels (Oömyceten) Kool Peronospora parasitica
Valse meeldauw (roos) Waterschimmels (Oömyceten) Roos Pseudoperonospora sparsa
Valse meeldauw (sla) Waterschimmels (Oömyceten) Sla Bremia lactucae
Valse meeldauw (ui) Waterschimmels (Oömyceten) Ui Peronospora destructor
Varenrouwmug Insecten diverse gewassen, sierteelt Sciara spp.
Veenmol Insecten Diverse gewassen Gryllotalpa gryllotalpa
Vergelingsheksenbezemziekte Fytoplasma's Gladiool Vergelingsheksenbezemziekte (VHBZ) (Mycoplasma)
Vergelingsziekte (pseudo-slavergelingsvirus) Virussen Komkommer Beet pseudo-yellow virus (BPYV)
Verstikking (lelie) Overige aantasters Lelie Verstikking
Verticillium-verwelkingsziekte Schimmels Diverse gewassen: Acer, Aesculus, Catalpa, Cotinus, grootbloemige Clematis Verticillium albo-atrum en V. dahliae
Verticillium-verwelkingsziekte (aardbei) Schimmels Aardbei Verticillium albo-atrum
Verticillium-verwelkingsziekte (Chrysant) Schimmels Chrysant Verticillium
Verticillium-verwelkingsziekte of slaapziekte (glasgroenten) Schimmels Aubergine, paprika Verticillium albo atrum, Verticillium dahliae
Verticillium-verwelkingsziekte of slaapziekte (tomaat) Schimmels Tomaat Verticillium albo-atrum
Vervroegde afsterving (lelie) Overige aantasters Lelie
Vethuidigheid (Fusarium-ziekte hyacint) Schimmels Hyacint Fusarium-soort, waarschijnlijk F. redolens
Vetvlekkenziekte Bacteriën Bonen Pseudomonas syringae
Vetvlekkenziekte gladiool Bacteriën Gladiool Xanthomonas campestris pv. gummisudans
Viltgalmijt Mijten Diverse gewassen Phyllocoptes malinus, Eriophyes vitis, Phyllocoptes azaleae en andere soorten
Virussen (algemeen) Virussen Diverse gewassen virussen
Vliegenpoepjesziekte Schimmels Lelie Zygophiala jamaicensis
Voet- en wortelrot Schimmels Sierteelt Rhizoctonia solani en Rhizoctonia crocorum
Voetrot (Pioen) Waterschimmels (Oömyceten) Pioenroos Phytophthora nicotianae
Voetrot (tulp) Schimmels Tulp Phytophthora cryptogea Pethyb.&Laff. Phytophthora erythroseptica Petyb. Var. erythroseptica
Voorjaarsuilen Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, andere vruchtbomen en loofhoutsoorten Orthosia spp.
Voorraadmot (Iris) Insecten Iris Plodia interpunctella
Vouwgalluis Insecten Peer Anuraphis farfarae
Vrijlevende aaltjes, virusoverbrengende aaltjes Aaltjes Sierteelt Xiphinema spp., Longidorus spp., Trichodorus spp.
Vrijlevende wortelaaltjes (aardappel) Aaltjes Aardappelen Paratrichodorus teres, Trichodorus viruliferus
Vrijlevende wortelaaltjes (suikerbiet) Aaltjes Suikerbiet Paratrichodorus, Trichodorus
Vrijlevende wortelaaltjes (uien en prei) Aaltjes prei en uiten Trichodoridae en Longidorus elongatus,
Vrijlevende wortelaaltjes (witlof, schorseneer) Aaltjes witlof en schorseneren Paratrichodorus teres
Vroege bloemknopverdroging (lelie) Overige aantasters
Vruchtbladroller Insecten Appel, Peer, Pruim, Kers, zeer polyfaag Adoxophyes orana
Vruchtboomkanker Schimmels Appel, Peer, Lijsterbes Nectria galligena
Vruchtrot (Botrytis) Schimmels Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes Botrytis cinerea
Vruchtrot - Penicillium Schimmels Appel, Peer, Pruim, Kers, Bes Penicillium spp.
Vruchtrot - Phytophthora Waterschimmels (Oömyceten) Appel, Peer Phytophthora syringae
Vruchtrot (aardbei) Schimmels Aardbei Botrytis cinerea
Vuilboomluis Insecten Sierteelt Aphis frangulae
Vuur Schimmels Diverse gewassen: Lelie Botrytis elliptica
Vuur (gladiool) Schimmels Gladiool Botrytis gladiolorum
Vuur (hyacint) Schimmels Hyacint Botrytis hyacinthi
Vuur (tulp) Schimmels Diverse gewassen: Tulp Botrytis tulipae Lind
Waaierbont (Arabis-mozaïekvirus) Virussen Diverse bloembolgewassen Arabis mosaic virus (ArMV)
Warmteminnend wortelknobbelaaltje (Chrysant) Aaltjes Chrysant Meloidogyne javanica
Warmteminnend wortelknobbelaaltje (komkommer) Aaltjes Komkommer Meloidogyne incognita
Warmteminnend wortelknobbelaaltje (tomaat) Aaltjes Tomaat Meloidogyne incognita
Warmteminnend wortelknobbelaatlje (Aubergine) Aaltjes Aubergine Meloidogyne incognita
Watermerkziekte Bacteriën Wilg (Salix) Erwinia salicis
Wateroverlast (lelie) Overige aantasters Lelie Wateroverlast
Wegedoornluis Insecten Aardappelen Aphis nasturtii
Weidekringzwam Schimmels Graslanden, gazons en sportvelden Marasmius orceades
Wilgenhaantje Insecten Wilg Phyllodecta vitellinae, Phyllodecta vulgatissima
Wilgenhoutrups Insecten Els, Es, Populier, Wilg e.a. (Alnus, Fraxinus, Populus, Salix) Cossus cossus
Wilgensnuitkever Insecten Wilg, Els, Berk (Salix, Alnus, Betula) Cryptorrhynchus laphatii
Wilgenstippelmot Insecten Salix: Schietwilg en enkele andere wilgensoorten. Yponomeuta rorrella
Witlofmineervlieg Insecten witlof Napomyza cichorii
Witrot Schimmels Ui, prei Sclerotium cepivorum
Witsnot Bacteriën Diverse gewassen: Hyacint Erwinia carotovora
Witte vlieg (kaswittevlieg) Insecten Diverse gewassen Trialeurodes vaporariorum
Woekerziekte (lelie) Bacteriën Diverse gewassen: Dahlia, Lelile Rhodococcus fascians (Corynebacterium fascians)
Wollige slawortelluis Insecten Bladgewassen Pemphigus bursaris
Wolluis (algemeen) Insecten Diverse gewassen Diverse soorten
Wolluis (bromelia) Insecten Bromelia's Planococcus citri, Pseudococcus longispinus
Wolluis (citruswolluis, langstaartwolluis) Insecten Sierteelt Planococcus citri, Pseudococcus longispinus
Wolluis (Iris) Insecten Iris Phenacoccus avenae en P. emansor
Wortelbrand (biet) Schimmels Suikerbiet Pythium, Phoma, Aphanomyces
Wortelduizendpoot Overige aantasters Chrysant Scutigerella immaculata
Wortelknobbelaaltje (algemeen) Aaltjes Diverse gewassen Meloidogyne species
Wortelknobbelaaltje (bladgroenten) Aaltjes Bladgewassen Meloidogyne species
Wortelknobbelaaltje (paprika) Aaltjes Paprika Meloidogyne species
Wortelknobbelaaltje (Pioen) Aaltjes Pioen Meloidogyne sp.
Wortelknobbelaaltje (snijbloemen) Aaltjes Siergewassen Meloidogyne incognita, Meloidogyne hapla, Meloidogyne javanica
Wortelknobbelbacterie, kroongalziekte Bacteriën Diverse gewassen Agrobacterium tumefaciens
Wortellesieaaltje Aaltjes Diverse gewassen, o.a. Rosaceae Pratylenchus soorten
Wortellesieaaltje (aardappel) Aaltjes Aardappel Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje (Amaryllis) Aaltjes Amaryllis Pratylenchus penetrans en P. scribneri
Wortellesieaaltje (hyacint) Aaltjes Hyacint Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje (Iris) Aaltjes Iris Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje (lelie) Aaltjes Diverse gewassen: lelie, hyacint, iris, krokus en tulp Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje (tulp) Aaltjes Diverse gewassen: Tulp Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje (wortel, selderij, peterselie, sla, andijvie) Aaltjes Diverse gewassen, o.a. Rosaceae, wortel, selderij, peterselie, sla, andijvie Pratylenchus penetrans
Wortellesieaaltje (wortelrot Narcis) Aaltjes Diverse gewassen: Narcis Pratylenchus penetrans
Wortelluis Insecten Diverse gewassen Thekabius populimonilis e.a. soorten
Wortelnecroseaaltje Aaltjes Anthurium Radopholus similis
Wortelverbruining (maïs) Schimmels Maïs Pythium arrhenomanes en P. graminicola; Fusarium culmorum en F. oxysporum
Wortelvlieg Insecten Peen Psila rosae F.
Wortelwolluis (bromelia) Insecten Bromelia's Rhizoecus americanus
Wratziekte Schimmels Aardappel Synchytrium endobioticum
Xanthomonas axonopodis Bacteriën ui, bieslook, chalot, prei Xanthomonas axonopodis pv. Allii
Zacht bolrot (lelie) Schimmels Lelie Rhizopus
Zacht bolrot (narcis) Schimmels Diverse gewassen: Narcis Rhizopus oryzae
Zacht bolrot (tulp) Schimmels Tulp Rhizopus oryzae
Zacht schubrot (lelie) Waterschimmels (Oömyceten) Lelie Pythium
Zachtrot (tulp) Waterschimmels (Oömyceten) Tulp Pythium ultimum Trow var. ultimum
Zilverschurft Schimmels Aardappel Helminthosporium solani
Zuidelijk wortelknobbelaaltje (Iris) Aaltjes Iris Meloidogyne incognita
Zuringbladwesp Insecten Onkruiden, Appel, Peer, Druif Ametastegia glabrata
Zuur (fusarium) Schimmels Diverse gewassen: Tulp Fusarium oxysporum
Zwart wortelrot Schimmels Komkommer, augurk, courgette, meloen Phomopsis sclerotioides
Zwart wortelrot, voetrot boomkwekerij Waterschimmels (Oömyceten) Skimmia, Buxus, meerdere boomkwekerijgewassen Chalara elegans (Thielaviopsis basicola, Thielavioides, Chalaropsis of Ceratocystis)
Zwartbenigheid (Iris) Schimmels Iris Sclerotium wakkeri
Zwartbenigheid (lelie) Schimmels Lelie Sclerotium wakkeri
Zwartbenigheid (tulp) Schimmels Tulp Sclerotium wakkeri Boerema & Posthumus
Zwartbenigheid en stengelnatrot Bacteriën Aardappel Erwina spp en Erwinia carotovora
Zwarte bladvlekkenziekte (Helleborus) Schimmels Helleborus Coniothyrium hellebori
Zwarte bonenluis Insecten Sierteelt, bonen, diverse gewassen Aphis fabae
Zwarte kersenluis Insecten Kers Myzus cerasi
Zwarte vlekkenziekte (Ascochyta) Schimmels Chrysant Didymella ligulicola, Ascochyta
Zwartsnot Schimmels Diverse gewassen: Hyacint Sclerotinia bulborum
Zwartvruchtrot Schimmels Peer Stemphylium vesicarium